„Najpopularniejsze” o ile można tak nazwać, powody do rozwodu, to w ostatnich latach: zdrada, alkoholizm, przemoc, a także porzucenie rodziny. Z prawniczego punktu widzenia, są to tzw. „zawinione przyczyny rozwodu”. Biuro detektywistyczne uzmysławia jednak, że istnieją także inne czynniki, tzw. „niezawinione przyczyny”, z których większość małżonków nie zdaje sobie sprawy. Czym one są i jak je udowodnić? Nasi detektywi odpowiadają na te pytania, w dzisiejszym artykule.

Biuro detektywistyczne analizuje najczęstsze przyczyny rozwodu

Analizując przyczyny rozpadu małżeństwa, w tym z winy jednej ze stron, nie odnajdzie się nigdzie odgórnie ustalonego katalogu. To praktyka i orzecznictwo sądu rodzinnego w publikowanych przez siebie statystykach informuje, że obecnie najczęstszymi uwarunkowaniami rozwodu są: zdrada, porzucenie rodziny, uzależniania od alkoholu bądź narkotyków, jak również przemoc domowa. Prawo rodzinne określa te czynniki, jako tzw. „zawinione przyczyny rozwodu”. Zawinione, a więc spowodowane celowym działaniem, z zamysłem, a czasem i premedytacją, jednej ze stron. Życiowa rzeczywistość, to jednak także sytuacje, które niestety kończą się rozwodem, jednak nie są one spowodowane celowym działaniem, żadnej ze stron. Mowa wtedy właśnie o tzw. „niezawinionych przyczynach rozwodu”. Biuro detektywistyczne uświadamia, że należą do nich, np. choroba psychiczna lub inna, niedobór seksualny bądź niezgodność charakterów.

Choroba, jako przyczyna rozpadu małżeństwa – prywatny detektyw wyjaśnia

Polskie prawo rodzinne jasno zaznacza, że jeżeli choroba któregoś ze współmałżonków wynikła w trakcie trwania małżeństwa, to druga osoba ma obowiązek pomocy i pielęgnowania chorego, aby mógł wrócić do zdrowia. Biuro detektywistyczne informuje jednak, że jeżeli choroba wystąpiła przed ślubem, rzutuje poważnymi konsekwencjami na przyszłość rodziny i przede wszystkim została zatajona przed współmałżonkiem – wtedy stanowić może niezawinioną przyczynę rozwodu. Najbardziej znanym przykładem jest m.in. zatajona i zaleczona już choroba weneryczna, której jednak konsekwencją jest bezpłodność. Nasz prywatny detektyw tłumaczy zatem, że jeżeli jeden ze współmałżonków przebył taką chorobę i na jej skutek nie może mieć dzieci, ale zataił tę informację przed ślubem, wówczas  jest to powód do ubiegania się o rozwód.

Niedobór seksualny bądź niezgodność charakteru, motywami rozwodu 

Niedobór seksualny czy niemoc płciowa, czyli brak możliwości współżycia może być również przyczyną rozpadu małżeństwa, orzeczonego przez sąd. Nasi detektywi podkreślają jednak, że nie wlicza się tutaj sytuacja, gdy impotencja wynika ze starości i znacznej różnicy wieku współmałżonków. Wstępując w związek małżeński z osobą starszą, należy niestety liczyć się z ewentualnym problemem satysfakcjonującego pożycia seksualnego oraz bezpłodnością, dlatego w procesie rozwodowym nie można się powoływać na owe okoliczności.

W sytuacji kiedy małżonkowie starają się o rozwód, ale bez orzekania o winie żadnej ze stron, z obserwacji prywatnego detektywa wynika, iż najczęściej wskazywanym powodem jest wówczas różnica charakterów. Owa różnica charakterów, sama w sobie nie jest dla sądu wystarczającym powodem, aby orzec rozpad pożycia małżeńskiego. Jeżeli jednak owy czynnik, rodzi ciągłe spięcia, awantury i konflikty, wówczas sytuacja sądowego orzecznictwa może się już mocno zmienić.

Biuro detektywistyczne AWOS a sprawy rozwodowe

Rozwód nigdy nie jest łatwą i przyjemną sytuacją. Czasami jednak, dla dobra pokrzywdzonego współmałżonka jest koniecznością. Jeżeli rozpad  małżeństwa ma zostać orzeczony z przyczyn zawinionych, wtedy niezbędne do przedstawienia w sądzie są dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie. Muszą być one dokładnie opisane i pozyskane zgodnie z prawem. Aby uniknąć w tej kwestii błędów czy trudności, warto powierzyć sprawę detektywom. Jeżeli szukasz profesjonalnej i dyskretnej firmy, biuro detektywistyczne AWOS, służy pomocą. Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.