Rozwód sam w sobie jest trudnym doświadczeniem. Zranione uczucia, utrata zaufania i zniszczenie spokojnej przystani, jaką kiedyś był rodzinny dom. Dodatkowo dochodzą jeszcze procedury sądowe, konieczność podziału majątku i możliwość pojawienia się trudnej sytuacji finansowej. Czy dowody zdrady przedstawione podczas sprawy rozwodowej mają wpływ na późniejszy podział majątku i sytuacje byłych współmałżonków? Wyjaśniamy poniżej.

Przepisy prawne regulujące zasady podziału majątku

Zasady podziału majątku reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 43 oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Tak więc, co do zasady, zdrada jednego z partnerów nie powinna mieć wpływu na ostateczny podział majątku. Ustawodawca zaznacza jednak, że w przypadku zaistnienia ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby sąd w trakcie ustalenia udziałów w majątku wspólnym uwzględnił stopnień, w którym każdy z parterów przyczynił się do jego powstania. Sąd podczas oceny bierze pod uwagę również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dowody zdrady mogą mieć wpływ na decyzję sądu

Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2019 r. orzekł, że zachowania tj. zdrada, nieetyczne postępowanie czy brak wsparcia mają wpływ na podział majątku po rozwodzie. Podtrzymał tym samym decyzję sądu rejonowego i Sądu Okręgowego, które przyznały zdradzanej małżonce 75% majątku. Niewierność nie była jedynym przewinieniem jej partnera, niemniej jednak była jednym z argumentów, które przeważyły na korzyść poszkodowanej.

Udowodnienie zdrady nie zawsze jest przesłanką do ingerowania w zasadę równego podziału majątku. Decyzja ta jest jednak uznaniowa i zależy od charakteru sprawy. Nie oznacza to jednak, że nie warto postarać się o wiarygodne dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie.

Alimenty dla zdradzonego małżonka

Po rozwodzie jedna ze stron może domagać się alimentów od drugiej. Ich wysokość oraz uzasadnienie zależy jednak od rodzaju rozwodu.

Brak orzeczenia o winie – w tym przypadku były partner/ka może domagać się wsparcia finansowego (alimentów) tylko w sytuacji, gdy wskutek rozpadu małżeństwa znajduje się w niedostatku. Oznacza to, że nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać lub zaspokoić w całości lub w części swoich niezbędnych potrzeb. Uprawnienie to wygasa po upływie 5 lat.

Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków – w tej sytuacji małżonek, który został uznany za niewinnego rozpadowi małżeństwa, może domagać się większej pomocy finansowej. Ma on prawo wystąpić o alimenty, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Uzasadnieniem jest tutaj niemożność utrzymania dotychczasowego standardu życia. Uprawnienie to nie wygasa po upływie 5 lat.

Sąd podczas ustalania wysokości alimentów uwzględnia zarówno potrzeby strony uprawnionej, jak i możliwości finansowe strony zobowiązanej do wypłacania świadczeń.

Chcesz zdobyć dowody zdrady? Zatrudnij prywatnego detektywa

Posiadanie rzetelnych w pełni udokumentowanych dowodów zdrady może mieć wpływ na zasądzenie rozwodu z winy jednej ze stron oraz na sytuację finansową byłych współmałżonków. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto znać prawdę. Potwierdzenie niewierności partnera na początku może być bardzo bolesne, jednak z czasem staje się impulsem do zakończenia toksycznej relacji i daje szansę na ułożenie sobie życia od nowa.