Ustalenia majątkowe to czynności dokonywane zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w czasie postępowania sądowego lub windykacyjnego. Najczęściej przeprowadza się je w toku spraw związanych z egzekwowaniem należności od dłużników, spraw rozwodowych, spraw dotyczących podziału majątku i ustalenia wysokości alimentów.

Jakie czynności kryją się pod pojęciem „ustalenia majątkowe”?

Ustalenia majątkowe to czynności przeprowadzane przez np. komornika (co do zasady z urzędu) lub prywatnego detektywa. Ich celem jest sprawdzenie i udokumentowanie rzeczywistego stanu majątku osoby prywatnej lub przedsiębiorcy. Osoba dokonująca tych czynności zaczyna od potwierdzenia danych osobowych dłużnika (lub innej osoby, co do której trwa postępowanie sprawdzające). Następnie zbiera informacje dotyczące działalności gospodarczej oraz udziałów w spółkach. W przypadku ustaleń dotyczących osób prywatnych należy ustalić miejsca i adresy zatrudnienia.

Ustalenie dochodów to nie wszystko

Raport zawierający wyniki ustaleń majątkowych zawiera również informacje dotyczące:

– majątku ruchomego dłużnika – mogą to być wszelkiego rodzaju pojazdy, maszyny, urządzenia będące (w zależności od tego, jaki podmiot prawa jest stroną postępowania) majątkiem prywatnym lub własnością przedsiębiorstwa;

– nieruchomości dłużnika  (domy, mieszkania, lokale, magazyny, których dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym);

– dodatkowe wierzytelności, konta bankowe i powiązania z innymi kontrahentami oraz partnerami biznesowymi;

Jeśli prywatny detektyw prowadzi działania w celu ujawnienia próby ukrycia majątku, zakres wykonywanych przez niego czynności przybiera nieco szerszą formę. Dla przykładu zbiera on nie tylko informacje  na temat aktualnego stanu nieruchomości, ale również na temat działań prowadzonych przez dłużnika na 5 lat wstecz. Sposób zbycia  (przewłaszczenie, sprzedaż w drodze egzekucji, darowizna) może wiele powiedzieć o rzeczywistych zamiarach poprzedniego właściciela.

Skuteczność działań prowadzonych przez agencje detektywistyczną

Działania prowadzone przez komornika, nie zawsze są skuteczne. Wszystko przez próby ukrywania majątku i dostarczanie przez analizowany podmiot niewiarygodnych informacji. Zadaniem prywatnego detektywa w Rzeszowie, Krakowie, Warszawie i każdym innym mieście jest dotarcie do informacji, które mogą przyczynić się do ujawnienia rzeczywistego stanu majątku.

Dobrze przeprowadzone ustalenia majątkowe przyczyniają się do zwiększenia skuteczności windykacji przedsądowej, a także przyspieszenia i zwiększenia skuteczności postępowania windykacyjnego.

Skorzystaj z pomocy

Celowe ukrywanie majątku przez jego właściciela możne znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić ujawnienie rzeczywistego stanu majątkowego na własną rękę. Doświadczenie zawodowe, szerszy dostęp do informacji i znajomość metod ich pozyskiwania sprawia, że ustalenia majątkowe przeprowadzone przez prywatnego detektywa są znacznie lepszym materiałem dowodowym.