Choć liczba rozwodów w Polsce systematycznie rośnie, to podjęcie decyzji o rozstaniu jest zawsze trudne. A przyczyny rozstania bywają różne – zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, a nawet niedopasowanie charakterów. Jeśli obwiniamy partnera o rozpad małżeństwa, powinniśmy przedstawić w sądzie mocne dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie.

Zdrady – najczęstsza przyczyna rozwodów

Zdrada to najczęstszy powód rozwodów. Znacznie łatwiej ją wykryć, niż udowodnić. Zdradzający partner prędzej czy później potyka się na własnym kłamstwie, popełnia błąd, który nie pozostawia wątpliwości. Jednak nabrać pewności, co do zdrady współmałżonka to jedno, a udowodnić mu winę przed sądem, to drugie. W obawie o majątek, czy zachowanie twarzy, żaden małżonek raczej nie przyzna się otwarcie do winy na sali sądowej. Wykrywanie zdrady małżeńskiej, a także zebranie dowodów jest jak najbardziej możliwe, ale niezbędne są do tego odpowiednie umiejętności, narzędzia oraz sporo czasu. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego detektywa Rzeszów, aby zgromadzić rzetelne dowody zdrady.

Nie tylko niewierność małżeńska

Przyczyną orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego ze współmałżonków, poza zdradą, mogą być również:

 • alkoholizm i inne nałogi
 • przemoc fizyczna i psychiczna
 • uchylanie się od pracy oraz pokrywania kosztów utrzymania rodziny i domu
 • opuszczenie małżonka bez podania przyczyny
 • nielojalność
 • pochłonięcie się swoimi pasjami ze szkodą dla rodziny

O uznanie winy partnera warto zawalczyć, kiedy rozwód spowoduje pogorszenie naszej sytuacji finansowej, ponieważ w takim przypadkui istnieje możliwość uzyskania alimentów od winnego współmałżonka.

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie ma także sens, kiedy przyczyną są nałogi czy agresja. W takiej sytuacji udowodnienie winy może mieć wpływ na orzeczenie sądu w kwestii ustalenia władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi, a także w innych rodzinnych kwestiach.

Zdecydowanie taki efekt rozwodu ma również wpływ na podział majątku.

Jakie mogą być dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie nie jest walką na argumenty, lecz na dowody. Każde nasze twierdzenie musi zostać udowodnione. Bez znaczenia będą zarzuty bez pokrycia dowodowego. Co może stanowić dowód? Mogą nimi być m.in.:

 • przesłuchanie stron
 • przesłuchanie świadków
 • dokumenty urzędowe i prywatne
 • opinia biegłego
 • wywiad środowiskowy
 • filmy, zdjęcia, SMS, e-maile, płyty, zapisy komunikatorów, bilingi
 • raporty detektywistyczne

Najlepsze dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie jest w stanie zgromadzić profesjonalny prywatny detektyw. Raport fachowca będzie bardziej wiarygodny dla sądu, ze względu na jego obiektywne podejście do sprawy.

Zaufaj specjalistom – postaw na biuro detektywistyczne AWOS!

Zdobywanie dowodów winy to proces czasochłonny i wymagający dyskrecji. Dlatego warto podjąć współpracę z naszym licencjonowanym biurem, aby móc w sądzie przedstawić rzetelne sporządzone sprawozdanie, poparte zdjęciami, nagraniami itp. Materiały zebrane przez detektywa są zaliczane do dowodów obiektywnych. Śledczemu nie można zarzucić stronniczości w podawaniu nieprawdziwych czy niewiarygodnych informacji, ponieważ nie jest on zaangażowany w sprawę emocjonalnie – jest jedynie obserwatorem wydarzeń, które następnie rejestruje i dokumentuje.

Jeśli zatem czeka Cię trudna przeprawa, jaką jest rozwód z orzekaniem o winie, zgłoś się do nas po pomoc w uzyskaniu dowodów! Gwarantujemy pełną dyskrecję, lojalność oraz sprawne i skuteczne działanie. Zajmij się spokojnie bieżącymi sprawami, a zbieranie  i dokumentowanie dowodów pozostaw nam! Pomożemy uzyskać argumenty nie do podważenia!