Ustalenia majątkowe najczęściej potrzebne są w sprawach, w których trudno jest wyegzekwować należność od dłużnika. Często tłumaczą się oni brakiem odpowiednich sum na spłacenie zaległych  zobowiązań. Nie zawsze jest to zgodne z prawdą, a rzeczywisty stan majątku skrzętnie ukrywany, co jest podyktowane chęcią uniknięcia konsekwencji.

Czym są ustalenia majątkowe i do  czego służą?

W zakresie czynności mających na celu uzyskanie wiarygodnych informacji o stanie majątkowym dłużnika jest przeprowadzenie wywiadu gospodarczego i środowiskowego. Prywatny detektyw nie tylko zbierze wyczerpujące, szczegółowe i rzetelne dowody o tym, gdzie zobowiązany pracuje, lecz również dowie się z jakich innych źródeł uzyskuje dochód, a w tym jakie prowadzi inne działalności zarobkowe

Jakie dowody przedstawia detektyw?

Po przeprowadzeniu śledztwa, pracownik agencji detektywistycznej , przygotuje skruplatny raport dotyczący rzeczywistego stanu posiadania osoby zalegającej z należnościami. W raporcie ujęte zostaną również informacje o posiadaniu majątku ruchomego, tj.; pojazdów, maszyn, sprzętu itp. , a także o nieruchomościach – własność, współwłasność i użytkowanie wieczyste  domów, mieszkań i innych lokali.

Detektyw ponadto zdobywa informacje dotyczące zbycia nieruchomości przez dłużnika do 5 lat wstecz, co pozwala na szybkie wykrycie prób ukrycia majątku.

Ustalenia majątkowe pomocne nie tylko w sprawach gospodarczych

Analogiczne działania przeprowadzamy także w przypadku spraw rozwodowych, sporów alimentacyjnych, czy podziału majątku. Są one bardzo przydatne do ustalenia odpowiedniej kwoty zasądzonych alimentów, dzięki czemu można zapewnić dziecku dogodne warunki do rozwoju, życia i nauki.

Pracownicy naszej agencji dostarczają wyłącznie rzetelne i wiarygodne informacje na temat bieżących zobowiązań, stanu majątkowego oraz źródeł dochodu, stanu konta bankowego i partnerów handlowych. Dzięki temu wiele ukrytych faktów może wyjść na jaw, a cała procedura spłaty zadłużenia, czy ustalenia kwoty alimentów, obierze inny tok postępowania.

Skorzystaj z fachowej pomocy!

Samodzielne ustalenie rzeczywistego stanu majątkowego dłużnika, który celowo zataja swój poziom zamożności, może być trudne lub wręcz niemożliwe. Doświadczenie pracowników naszego biura detektywistycznego, stosowane metody, zawsze zgodne z prawem, a także ogromne zaangażowanie, skutkują pozyskaniem takich informacji, które mogą być kluczowe w sprawie. Przedstawiamy fakty, które mogą posłużyć jako dowód użyty podczas rozprawy sądowej.

Jeśli więc masz kłopot z odzyskaniem należności lub Twój eks partner zaniża wysokość alimentów, to zgłoś się do naszej agencji!  Nasi licencjonowani detektywi szybko i sprawnie zdobędą dla Ciebie niezbędne informacje! Nie kłopocz się sam – zdaj się na nas! Zadzwoń jeszcze dziś!