Pliki  i informacje gromadzone w komputerach, telefonach i innych nośnikach pamięci często są bardzo ważne dla ich właścicieli o ironio – nieodpowiednio zabezpieczone. W przypadku komputerów prywatnych może to oznaczać utratę zdjęć mających dużą wartość sentymentalną czy np. utratę długo pisanej pracy dyplomowej. Z kolej utrata danych z komputerów firmowych zwykle pociąga za sobą duże straty finansowe. Nie każdy wie, że odzyskiwanie danych z komputera (i nie tylko) leży również w kompetencjach agencji detektywistycznych.

Agencja detektywistyczna AWOS – zakres działalności

Agencja detektywistyczna AWOS poza standardowymi usługami tj. śledzenie osób, ustalenia majątkowe, ustalenie miejsca zamieszkania, ustalanie ojcostwa czy wykrywanie zdrad prowadzi czynności z zakresu informatyki śledczej. Termin ten oznacza działania polegające m.in. na wykrywaniu podsłuchów oraz odzyskiwaniu danych.

Odzyskiwanie danych z komputera i nie tylko – jakie są możliwości?

Dzięki dostępowi do specjalistycznych narzędzi i wiedzy, jaką posiada prywatny detektyw (w Rzeszowie, Krakowie lub innym mieście) możliwe jest m.in.:

– odzyskanie zapomnianych haseł,

– odzyskiwanie zdjęć z komputera, kart pamięci i innych urządzeń,

– kontrola pracowników (sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystują komputer w godzinach pracy),

– kontrola rodzicielska (sprawdzenie, w jakim celu korzystają z komputera i Internetu),

– sporządzenie listy odwiedzanych stron (nawet po usunięciu historii przeglądania, formacie dysku czy zainstalowaniu nowego systemu),

– odzyskanie utraconej korespondencji,

– odzyskanie nagrań i danych usuniętych z systemów monitoringu oraz serwerów,

– odzyskanie danych z nośników pamięci, tj. USB Flash, pendrive, karty pamięci, płyt CD I DVD,

– weryfikacja autentyczności nośników dźwięku i obrazu,

– wykrywanie i usuwanie programów szpiegowskich.

Informatyka śledcza – pomoc w walce z cyberprzestępczością

W Polsce informatyka śledcza jest wykorzystywana najczęściej w firmach, w przypadku kradzieży lub innych bezprawnych działań podejmowanych przez pracowników. Zdarza się, że nielojalni lub skorumpowani podwładni celowo usuwają albo kradną szczególnie wrażliwe lub znaczące informacje i dane osobowe. Może to znacznie osłabić pozycję poszkodowanego przedsiębiorstwa i ściągnąć na niego finansowe oraz prawne konsekwencje.

Skuteczne działania i rzetelne dowody

Działania podejmowane przez agencję detektywistyczną pozwalają nie tylko na skuteczne odzyskiwanie danych z komputera, telefonów i pamięci flash, ale również na zebranie prawomocnych dowodów. Prywatny detektyw Rzeszów podczas wykonywania czynności skompletuje dane cyfrowe zgromadzone na wszelkich nośnikach, tj. dyski, karty pamięci, serwery, strony internetowe czy dane w chmurze. Zgromadzone oraz odzyskane dane spełniają kryteria materiału dowodowego i mogą być wykorzystane w sprawach o kradzież danych osobowych, przestępstwa internetowe, szpiegostwo, defraudację środków finansowych, łamanie praw autorskich.