Słysząc słowo „przemoc”, zwykle kojarzymy je z fizycznym znęcaniem się. Jednak przemoc to niekiedy coś znacznie gorszego, ponieważ ta psychiczna prowadzi do trwałych zmian emocjonalnych. Jedną z jej odmian jest przemoc ekonomiczna, która coraz częściej pojawia się wśród małżeństw. Prywatny detektyw wyjaśnia, w jaki sposób taka przemoc się objawia, czym jest i dlaczego może prowadzić do rozpadu małżeństwa.

Prywatny detektyw podaje przyczyny pojawienia się przemocy ekonomicznej

Mimo coraz szerszej liberalizacji sfer życiowych wśród par i małżeństw, wciąż w bardzo wielu związkach sytuacja ekonomiczna opiera się na stałych dochodach jednego z partnerów. Choć idealizując, nie powinien być to powód zatracenia równości praw i obowiązków pomiędzy partnerami, często jest pośrednią przyczyną konfliktów na tym podłożu. Z badań wynika, że częściej to kobiety z powodu braku pracy stają się uzależnione finansowo od swoich mężów. Niestety, wynika również, że im dłużej relacja taka trwa, tym większe prawdopodobieństwo, że zarabiający członek rodziny zacznie to wykorzystywać, by mieć „władzę” nad swoim partnerem/partnerką. Jak uważa prywatny detektyw, przemoc emocjonalna rodzi się na przestrzeni dłuższego czasu i ma charakter manipulowania emocjami partnera w sposób celowy.

Przemoc ekonomiczna – zakamuflowane znęcanie się psychiczne

Kiedy już dojdzie do pojawienia się przemocy ekonomicznej, wówczas jest ona równie szkodliwa, co znęcanie się psychiczne i fizyczne. Osoba znęcająca się wykorzystuje swoją finansową przewagę, natomiast współmałżonek ma coraz słabsze poczucie własnej wartości. Dochodzi do sytuacji upokarzania ofiary na tle finansowym, zakazywania mu podjęcia pracy, blokowania dostępu do środków finansowych bądź wydzielania minimalnych środków nie zaspokajających potrzeb ofiary

Prywatny detektyw przestrzega, przemoc ekonomiczna zazwyczaj rodzi się powoli, rozpoczynając się od nieszczerej troski i opiekuńczości. Kiedy ofiara już zostanie w domu i zgodzi się na uzależnienie od finansów partnera, problem zaczyna się pogłębiać zmieniając w upokarzanie czy znęcanie emocjonalne.

Im dłużej trwa taki stan, tym trudniej jest na nowo uniezależnić się. Bowiem żyjąc przez lata wyłącznie z czyjejś pensji, nie pracując, a co za tym idzie, nie mając doświadczenia zawodowego, ciężej jest znów zacząć żyć na własny rachunek bez łaski oprawcy.

Jak uciec od swojego oprawcy?

Z pomocą przychodzi niekiedy prywatny detektyw, który może zebrać dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie. Należy pamiętać, że przemoc ekonomiczna jest traktowana na równi ze znęcaniem się psychicznym i fizycznym, i może być powodem rozwodu z orzeczeniem o winie oprawcy. Niekiedy jednak i to stanowi barierę dla ofiary. Mimo często ponadprzeciętnych zarobków współmałżonka, poszkodowana ma wydzielone i niewystarczające środki pieniężne, by chociaż zwrócić się o pomoc. Prywatny detektyw zachęca jednak, by reagować na własną krzywdę i zwrócić się o pomoc do specjalisty, który może zakończyć proces przemocy i z ludzkiej życzliwości zgromadzić dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie.