Często, niezawodna w takich momentach, intuicja podpowiada nam, że nasza żona czy mąż nie jest z nami w pełni uczciwy. Nierzadko dochodzą do tego inne- z powodu- błahe dowody, które potwierdzają fakt niewierności współmałżonka. Fakt, że o tym wiemy, nie jest podstawą do wystąpienia przed sądem. Dowody zdrady zebrane przez profesjonalnego detektywa mogą stanowić kartę przetargową.

Dowody zdrady w sądzie – co możemy przedstawić?

Nawiązanie relacji uczuciowej z osobą trzecią może naruszać pożycie małżeńskie i stać się przyczyną rozpadu związku. Dlatego zdobyte dowody nie muszą koniecznie być związane z fizyczną zażyłością. Tym bardziej utrudnione jest zebranie wiarygodnego świadectwa nieuczciwości partnerskiej. Dowodami zdrady nie muszą być oficjalne listy, ale nieformalne notatki, e-maile, smsy, a także bilingi rozmów telefonicznych. Miarodajnymi dowodami mogą być także zdjęcia lub filmiki oraz nagrania rozmów.

Jakie mogą być  dowody zdrady?

Bez wsparcia profesjonalistów, zdobycie rzetelnych, dopuszczonych w sądzie dowodów, może być utrudnione. Uznawanym i zwykle przekonywującym dowodem są przesłuchania świadków. Mogą oni zeznawać na okoliczność tego co widzieli (np. spotkania, zażyłe zachowania z osobą najczęściej odmiennej płci), ale także na okoliczność tego co słyszeli np. przechwałki małżonka, który dopuścił zdrady, a nawet to że zdradzony małżonek opowiadał o cierpieniach i rozterkach związanych z odkryciem faktu niewierności współmałżonka. Istotną pomocą są również raporty sporządzone przez prywatnego detektywa, który pracował na rzecz osoby wnoszącej o rozwód.

Dlaczego uznanie jednego z małżonków za winnego jest tak ważne?

Orzeczenie winy ma duży wpływ na obowiązek alimentacji zarówno na rzecz niewinnego współmałżonka, jak i na rzecz razem wychowywanych dzieci. Nie zapominajmy, że małżonek winny rozwodu najczęściej zostaje obciążony kosztami postępowania toczącego się na drodze sądowej. Licencjonowane biuro detektywistyczne przygotuje kompletny materiał dowodowy potwierdzający zdradę małżeńską, który umożliwi ubieganie się o rozwód z orzeczeniem o winie. Co więcej, zebrane dowody w postaci nagrań wideo, zdjęć czy materiałów audio mogą również ułatwić wygranie sprawy o alimenty czy pozwolić sędziemu na podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sprawowania opieki nad małoletnimi.

Zaufaj doświadczeniu prywatnego detektywa Rzeszów!

Doświadczony i rzetelny pracownik agencji detektywistycznej doskonale poradzi sobie z zebraniem dowodów zdrady, aby nie narazić nas na odrzucenie ich przez sąd. Bowiem materiał dowodowy powinien być zbierany w sposób wyłącznie legalny, bez naruszenia dóbr materialnych. Tak, aby  sędzia mógł je przyjąć bez żadnych wątpliwości. Materiały zbierane przez prywatnych detektywów są najczęściej zaliczane do tzw. dowodów obiektywnych. Warto zaznaczyć, że zdarzają się takie sytuacje, w których dowody zebrane przez detektywa mogą przyczynić się do skrócenia postępowania rozwodowego. Dlatego, że coraz częściej praktykuje się zaznajomienie winnej osoby z posiadanymi dowodami jeszcze przed rozpoczęciem sprawy. To z kolei może skłonić partnera do zawarcia ugody bez roztrząsania szczegółów i upubliczniania ich przed sędzią z jednoczesnym orzeczeniem rozwodu z jej winy.