Narodziny dziecka dla wielu ludzi są długo wyczekiwanym, szczęśliwym wydarzeniem. Niestety nierzadko dochodzi do komplikacji, które przysłaniają wspomnianą radość. Mowa tutaj m.in. o sytuacjach, kiedy ustalanie ojcostwa jest konieczne, by rodzina mogła stać się pełna pod względem prawnym lub by samotna matka mogła ubiegać się o pomoc finansową od drugiego rodzica. Dlatego też warto w tej kwestii skorzystać z pomocy specjalistów i mieć pewność, że wyniki są zgodne z prawdą.

Ustalanie ojcostwa – badania DNA

Badania DNA są najskuteczniejszą metodą naukową pozwalającą na ustalenie ojcostwa. Procedura ta polega na pobraniu próbek materiału genetycznego (potencjalnych) rodziców, określeniu ich profili genetycznych i przeprowadzeniu analizy porównawczej. Tego typu badaniom najczęściej poddają się mężczyźni, którzy podejrzewają, że wychowują nieswoje dziecko lub próbują uniknąć płacenia alimentów. Nie są to jednak jedyne powody. Dobrym przykładem jest również sytuacja, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia (sprawy rozstrzygane na podstawie art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Dlaczego nie warto polegać na domowych testach?

Domowe testy na ojcostwo są łatwo dostępne i stosunkowo tanie. Niestety nie do końca można wierzyć otrzymanym wynikom. Aby badanie było rzetelne, pobrane próbki muszą zostać odpowiednio pobrane i zabezpieczone. Istotne znaczenie mają również standardy i procedury bezpieczeństwa przestrzegane w placówce laboratoryjnej. Niezachowanie wymogów, tj. obecność drugiego pracownika podczas badania czy niezweryfikowanie jakości przeprowadzonych badań w niezależnych ośrodkach naukowych ostatecznie może wpłynąć na prawidłowość otrzymanych wyników.

W jaki sposób może pomóc prywatny detektyw?

Detektyw Rzeszów czuwa nad dopełnieniem wszystkich procedur, formalności i prawidłowym przebiegiem całego procesu. Przed przystąpieniem do czynności przeprowadza z klientem obszerny wywiad, który pozwala mu zapoznać się z całą sytuacją i uniknąć ryzyka otrzymania nieprawidłowego wyniku (o możliwym ryzyku napiszemy w kolejnym artykule). Podczas wywiadu detektyw odpowiada również na wszystkie pytania, służy radą i swoim doświadczeniem.

Usługi świadczone przez profesjonalną agencję detektywistyczną są droższe, ale za to charakteryzują się znacznie większą skutecznością, a ustalanie ojcostwa z pewnością nie jest czynnością, którą można pozostawić przypadkowi.

Badania i dowody zebrane z pomocą biura detektywistycznego są wiarygodne, szczegółowo udokumentowane. W związku z tym często stanowią kluczowy dowód w postępowaniu sądowym. Ponadto każdy klient może liczyć na pełną dyskrecję i anonimowość.

Zadbaj o rzetelne wyniki badań

Wyniki badań DNA pociągają za sobą duże konsekwencje prawne, a sama procedura jest trudna również z emocjonalnego punktu widzenia. Warto więc zadbać o to, by były rzetelne i nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Pozwoli to uniknąć wielu potencjalnych problemów w przyszłości.

Prywatny detektyw Rzeszów pomoże Ci nie tylko w ustaleniu ojcostwa, ale również zbierze dodatkowe dowody, które pozwolą rozstrzygnąć sprawę rozwodową, sprawę alimentacyjną czy sprawę spadkową na Twoją korzyść.