Uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty wydaje się być końcem problemów finansowych osoby uprawnionej. Ale jednak nie zawsze tak jest. Jeżeli dłużnik sam regularnie przekazuje zasądzoną sumę, sytuacja jest prosta. Co jednak, gdy nie wykonuje tego obowiązku ukrywając się przed wierzycielem? W takim przypadku warto zlecić ustalenie adresu zamieszkania prywatnemu detektywowi.

Ustalenie adresu zamieszkania jest podstawą do wszczęcia postepowania egzekucyjnego

Brak realizacji płatności alimentów to nierzadki problem. Pandemia i zapaść gospodarki pogarsza dodatkowo sytuację finansową społeczeństwa. Tracą zwłaszcza osoby, które przez niskie dochody i tak z trudem utrzymywały się na powierzchni. Nie może to jednak oznaczać, że dłużnik może unikać płatności. Co w sytuacji, gdy nie wykonuje tego obowiązku?:

  • potrącanie kwoty alimentów z wynagrodzenia osoby zobowiązanej
  • postępowanie egzekucyjne przy udziale komornika

W pierwszym przypadku, pracodawca dokonuje potrącenia na podstawie wniosku osoby uprawnionej i załączonego wyroku z klauzulą wykonalności (sąd nadaje ją z urzędu i sam – bez naszego wniosku – taki wyrok doręcza).

Natomiast aby komornik podjął postepowanie egzekucyjne, konieczne będzie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz załączenie do wniosku oryginału prawomocnego wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. We wniosku należy podać m.in. dane wierzyciela (swoje) oraz dłużnika, w tym także jego adres zamieszkania. Każda dodatkowa informacja np. o miejscu zatrudnienia, numerze rachunku bankowego, posiadanym majątku, czy wierzytelnościach może okazać się nieoceniona

Nieodzowna pomoc agencji detektywistycznej

Warto pamiętać, że w sprawach dotyczących egzekucji alimentów nie musimy sami poszukiwać dłużnika – możemy skorzystać z pomocy. Prywatny detektyw Rzeszów skutecznie przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania – w takim przypadku osoba uprawniona do alimentów może uzyskać pomoc państwa – wypłata świadczenia nastąpi z funduszu alimentacyjnego.

Awos skutecznie lokalizuje miejsce pobytu

Zajmujemy się nie tylko ustalaniem adresu zamieszkania dłużników, lecz także potrafimy znaleźć spadkobierców, osoby zaginione lub poszukiwane. Do naszych zadań należy również ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, które rodzic zabrał i ukrywa przed eks/współmałżonkiem czy partnerem.  

W jaki sposób działamy?

Ponieważ każda historia i sprawa jest inna, nie przyjęliśmy jednego kryterium poszukiwania osób czy ustaleń majątkowych. W inny sposób poszukujemy osób zaginionych, a inaczej ukrywających się. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, aby opracowany plan działania był jak najbardziej skuteczny. Pracujący u nas detektywi drobiazgowo badają okoliczności, szybko oceniają sytuację i niezwłocznie rozpoczynają działania, które mają na celu odnalezienie poszukiwanej osoby. Jeśli więc Twój nieuczciwy eks miga się od płacenia długu, zgłoś się do nas i przekonaj, jak możemy być skuteczni!